Päevakeskuse teenused ja tegevused

  • sotsiaalteenuste osutamine ja korraldamine:

                        *pesupesemise teenus

                        *dušiteenus

                        *juuksuriteenuse osutamise korraldamine

                        *massaažiteenuse osutamise korraldamine

                        *pediküüriteenuse osutamise korraldamine

  • sotsiaaltransporditeenuse korraldamine
  • osutatavate teenuste kohta informatsiooni andmine;
  • igakuuliste temaatiliste ürituste ja aktiveerivate tegevuste läbiviimine sihtgrupile:

                        *infopäevad/ loengud erinevatel aktuaalsetel teemadel

                        *võistlusmängud, viktoriinid, mälumängud

                        *väljasõidud Hiiumaa kaunite paikadega tutvumiseks/

                        *matkad/ piknikud

                        *väljasõidud mandrile teatrikülastusteks,

                        *teabepäevad Eesti erinevates paikades kohtumisteks teiste eakate/ puuetega inimeste

                          ühendustega ja nende tegevustega tutvumiseks

                        *kohtumised Hiiumaa valla teiste piirkondade eakate ühendustega

                        *osalemine Hiiumaa seeniortantsurühmade ühistest tantsutundest, ühisesinemistest

  • huvitegevuse korraldamine:

                        *eakate seeniortants

                        *tervisevõimlemine

                        *väljasõit vesivõimlemiseks Käina ujulas

  • koostöö tegemine tervishoiuasutuste, kolmanda sektori ja teiste osapooltega
  • inimeste ja nende lähedaste nõustamine;

 

Lisateenused:

Hiiumaa Vallavalitsuse korraldus 31.01.2018 nr 70

Hiiumaa Sotsiaalkeskuse hinnakirja kehtestamine:

 

Duššiteenus eakale või puudega isikule (30min)                                          3 eurot/kord

Duššiteenus erihoolekande kliendile (30 min)                                              2 eurot/kord

Pesupesemine     (kuivatamata)                                                                    3 eurot/ masinatäis

Pesupesemine erihoolekande kliendile   (kuivatamata)                                3 euro/ masinatäis

Tugiisikuteenus raske või sügava puudega lapsele või täiskasvanule      8 eurot/ tund