Teenused

Psüühilise erivajadusega inimeste erihoolekandeteenused Hiiumaa Sotsiaalkeskuses on:

 • igapäevaelu toetamise teenus
  Teenusel aidatakse kujundada inimesel igapäevaelu toimetulekuoskusi ja tööoskusi ning nõustatakse tema lähedasi ja temaga koos elavaid inimesi. Teenuse eesmärk on emotsionaalse ja sotsiaalse toimetuleku toetamise abil tagada inimesele parim võimalik iseseisev toimetulek ja areng.
 • igapäevaelu toetamise päeva- ja nädalahoiuteenus
  IET päeva- ja nädalahoiuteenuse eesmärk on pakkuda suures mahus hooldust järelvalvet ja kõrvalabi vajavatele raske või sügava intellektihäirega inimestele ehk inimestele, kes ei ole ise võimelised sooritama enese eest hoolitsemisega seotud tegevusi ja vajavad selles pidevalt kõrvalabi või püsivat tegevuste ülevõtmist tegevusjuhendaja poolt.
 • töötamise toetamise teenus
  Teenusel juhendatakse ja nõustatakse inimest tema võimetele sobiva töö otsimise ja töötamise ajal, et toetada tema iseseisvat toimetulekut ning parandada elukvaliteeti.
 • toetatud elamise teenus
  Teenusel juhendatakse inimest selles, kuidas korraldada oma majapidamist ja igapäevaelu, eesmärgiga parandada inimese sotsiaalset toimetulekut ja kaasata teda ühiskonnaellu. Teenuse eesmärk on tagada inimesele võimalikult iseseisev toimetulek iseseisvalt elades.

Teenusele suunamine

Erihoolekandeteenusele saamiseks tuleb esitada taotlus erihoolekandeteenuse saamiseks  sotsiaalkindlustusameti elukohajärgse piirkonna juhtumikorraldajale. Taotlusele tuleb kindlasti lisada teenuseosutaja või maakond, kus soovitakse teenust saada. Eestkostja olemasolul tuleb taotlusele märkida ka eestkostja andmed.

Taotluse võib

Sotsiaalkindlustusamet otsustab erihoolekandeteenuse osutamise või sellest keeldumise, v.a kohtumäärusega hoolekandeasutusse paigutatud isiku puhul, 40 tööpäeva jooksul taotluse saamisest arvates.

Lähemalt saab erihoolekandeteenuste saamise tingimuste kohta lugeda sotsiaalkindlustusameti kodulehelt http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et.

Küsimuste korral helistage sotsiaalkindlustusameti infotelefonil 16106 või (+372) 612 1360 või kirjutage e-posti aadressil info@sotsiaalkindlustusamet.ee.

 

IT, TT, TE teenused on toetavad erihoolekandeteenused, kuna isik ei vaja toetust ja juhendamist ööpäevaringselt. Erihoolekandeteenustele v.a kohtumäärusega teenusele suunatakse isikud alates 18. eluaastast, järjekorda võetakse isikud alates 16. eluaastast.

 

Lisateenused:

Hiiumaa Vallavalitsuse korraldus 31.01.2018 nr 70

Hiiumaa Sotsiaalkeskuse hinnakirja kehtestamine:

 

Duššiteenus eakale või puudega isikule (30min)                                          2 eurot/kord

Duššiteenus erihoolekande kliendile (30 min)                                              1 eurot/kord

Pesupesemine                                                                                                    2 eurot/ masinatäis

Pesupesemine erihoolekande kliendile                                                         1 euro/ masinatäis

Tugiisikuteenus raske või sügava puudega lapsele või täiskasvanule      7 eurot/ tund

 

Asukohad:

Erihoolekandeteenuseid pakutakse Hiiumaa Sotsiaalkeskuses

 • Tegevustuba Vabrikuväljak 1 Kärdla tööpäevadel 9.00 – 16.00

            Tel: 5021273, info@sotsiaalkeskus.ee

 • Kõrgessaare Päevakeskus Kõpu tee 8 Kõrgessaare  9.00 – 16.00