Pargi kodu

 

I-korrus: Ööpäevaringne erihoolekandeteenus Telefon: 5785 8123
II-korrus: Kogukonnas elamise teenus  Telefon: 5749 4191

  

Teenistuskoht

Nimi

E-post

Telefon

Tegevusjuhendaja

Mare Laevameister  mare@sotsiaalkeskus.ee 5857 3397

Tegevusjuhendaja

Maria Pärgma  maria@sotsiaalkeskus.ee  

Tegevusjuhendaja

Liivi Tärnu liivi.tarnu@sotsiaalkeskus.ee  

Tegevusjuhendaja

Anna-Liisa Reimann  anna-liisa@sotsiaalkeskus.ee  

Tegevusjuhendaja

Marta Kagadze marta.kagadze@sotsiaalkeskus.ee  

Tegevusjuhendaja

Aire Liit aire.liit@sotsiaalkeskus.ee  

Tegevusjuhendaja

Monika Suuster

monika.suuster@sotsiaalkeskus.ee

 
Tegevusjuhendaja Merilin Roos      merilin.roos@sotsiaalkeskus.ee 

 

 

Tegevusjuhendaja abilised, puhastusteenistujad:

Eda Tärk

Kulla Saulep

Eha Laanbek

Kasulikud kontaktid

Hiiumaa sotsiaalosakond

Sotsiaalosakonna juhataja Kairi Lõppe

Telefon: 463 6096; 5333 0650         E-post: kairi.loppe@hiiumaa.ee

 

Sotsiaalkindlustusamet 

Infotelefon 612 1360 või 16 106     E-post: info@sotsiaalkindlustusamet.ee

 

SKA juhtumikorraldaja Hiiumaal ja Saaremaal Liida Kaare

Aadress: Lossi 12, Kuressaare 93816

Telefon: 452 7701; 5919 4742         E-post: liida.kaare@sotsiaalkindlustusamet.ee

 

SKA Kärdla klienditeenindus

Aadress: Leigri väljak 5 Kärdla         E-post: kardla@sotsiaalkindlustusamet.ee

 

Sotsiaalministeerium 

Aadress: Suur-Ameerika 1, Tallinn      Telefon: 626 9301      E-post: info@sm.ee

 

Õiguskantsler

Aadress: Kohtu 8 Tallinna 15193         Telefon: 693 8404     E-post: info@oiguskantsler.ee

+372 502 1273