Tegevustuba

Erihoolekandeteenused on mõeldud täisealistele, v.a ainult dementsuse diagnoosiga vanaduspensioniealistele inimestele, kellel on raskest, sügavast või püsivast psüühikahäirest tulenevalt välja kujunenud suurem kõrvalabi, juhendamise või ka järelevalve vajadus ning kes vajavad toimetulekuks professionaalset kõrvalabi.

Erihoolekandeteenustele suunatakse inimene alates 18. eluaastast, järjekorda võetakse alates 16. eluaastast.

Hiiumaa sotsiaalkeskuse tegevustuba Vabrikuväljak 1 Kärdlas pakub igapäevaelu toetamise teenust, töötamise toetamise teenust, toetatud elamise teenust ja igapäevaelu toetamise päeva- ja nädalahoiu teenust.

Partnerid ja muidu head sõbrad: