Pargi kodu

Erihoolekandeteenused on mõeldud täisealistele, v.a ainult dementsuse diagnoosiga vanaduspensioniealistele inimestele, kellel on raskest, sügavast või püsivast psüühikahäirest tulenevalt välja kujunenud suurem kõrvalabi, juhendamise või ka järelevalve vajadus ning kes vajavad toimetulekuks professionaalset kõrvalabi.

Erihoolekandeteenustele suunatakse inimene alates 18. eluaastast, järjekorda võetakse alates 16. eluaastast.

Hiiumaa sotsiaalkeskuse Pargi kodu Pargi tn 3 Kärdlas pakub kogukonnas elamise teenust, ööpäevaringset erihoolekandeteenust ja ööpäevaringset erihoolekandeteenust sügava liitpuudega inimestele.

Partnerid ja muidu head sõbrad: