Noortekodu

Hiiumaa Sotsiaalkeskuse Noortekodu pakub ajutist ööpäevaringset tuge ja toetust kuni kuuele suure abivajadusega noortele, kelle käitumine seab ohtu neid endit või inimesi nende ümber. Tegemist on viimase abinõuga ja ainult sel juhul, kui muud piiravad meetmed ei ole andnud tulemusi ja/või suunamata jätmisel tekiks noorele suurem kahju. Noortekodu teenusel viibivad noored, kes on kohtulahendi ja Sotsiaalkindlustusameti suunamisotsusega suunatud kinnise lasteasutuse teenusele (KLAT), vastavalt sotsiaalhoolekandeseaduse §130 1 lg 2.  Suunamise käigust saab täpsemalt lugeda Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt (https://sotsiaalkindlustusamet.ee/abivajav-laps-ja-taiskasvanu/laste-ja-perede-abistamine/kinnise-lasteasutuse-teenus).

Noortekodu lähtub oma töös perepõhisest lähenemisest, traumateadlikkusest ning miljööteraapilistest põhimõtetest. Igapäevaelu noortekodus käib noorele loodud päeva- ja nädalakava alusel, milles märgitakse une- ja ärkveloleku aeg, kindlad tasakaalustatud toidukorrad, hariduslik ja/või tööalane tegevus ning pakutakse individuaal- ja rühmategevusi.

Noore ümber töötavad igapäevaselt spetsialistid, kelle ülesandeks on toetada noort tema isiklikul arenguteekonnal ning aidata luua elus uus tasakaal sellisel viisil, mis tekitaks temas endas huvi jätkata oma arengu- ja tervenemisteekonda ka peale teenuselt lahkumist.

Peame oluliseks välja tuua, et sõna "kinnine" teenuse nimes ei tähenda, et noor on asutuses koguaeg lukustatud uste taga, vaid teenuse vältel piiratakse noore vabadust ainult põhjendatud määral ja vastavalt riskianalüüsile. Kui noore toimetulek seda võimaldab, siis on piisava etteplaneerimise korral võimalik käia koolis/tööl, huviringides ja kodukülastustel ka iseseisvalt.

Loe lähemalt Hiiumaa Sotsiaalkeskuse Noortekodu kohta kirjutatut:

https://www.tai.ee/et/sotsiaaltoo/kinnise-lasteasutuse-teenus-hiiumaa-sotsiaalkeskuse-noortekodus

https://online.le.ee/2020/08/10/ska-avas-hiiumaal-kinnise-noortekodu/

https://sotsiaalkindlustusamet.wordpress.com/2022/08/10/silmad-mis-murravad-sudame-elu-hammasrataste-vahele-jaanud-noorte-pilgust-peegeldub-kurbust-viha-hirmu-ja-pettumust/