Erivajadustega laste kompetentsikeskus

Kompetentsikeskuse tegevus ja teenused on sunnatud erivajadustega lastele ja nende peredele. Samuti sihtgrupiga töötavatele spetsialistele.

Osutame tugiisiku- ja lapsehoiuteenust sügava ja raske puudega lastele.

Päevahoiuteenust Kärdla Põhikooli toimetulekuklassi õpilastele.

Korraldame koolitusi ja võrgustikutööd ning juhime tugiteenuste arengut kõigis valla lasteaedades ja koolides.

Erivajadustega laste kompetentsikeskus on õppekohaks Kärdla Põhikooli toimetulekuklassile.