Erivajadustega laste kompetentsikeskus

Kompetentsikeskuse tegevus ja teenused on sunnatud erivajadustega lastele ja nende peredele. Samuti sihtgrupiga töötavatele spetsialistele.

Osutame tugiisiku- ja lapsehoiuteenust sügava ja raske puudega lastele läbi Sotsiaalkindlustusameti  Euroopa Sotsiaalfondi 2014-2020 meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused" raames elluviidava projekti „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine ning töö- ja pereelu ühildamise soodustamine" tegevus „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine".

Päevahoiuteenust Kärdla Põhikooli toimetulekuklassi õpilastele.

Korraldame koolitusi ja võrgustikutööd ning juhime tugiteenuste arengut kõigis valla lasteaedades ja koolides.

Erivajadustega laste kompetentsikeskus on õppekohaks Kärdla Põhikooli toimetulekuklassile.